Regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą

 „ Wkręć się w polecanie" oraz Kod rabatowy „REMARK20”. Promocje łączą się.

Organizatorem promocji jest firma REMARK Marek Sikora, z siedzibą w Łańcucie przy ul. Bohaterów 11, NIP 8133136056.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma REMARK Marek Sikora z siedzibą w Łańcucie przy ul. Bohaterów 11, zwany na potrzeby niniejszego Regulaminu Organizatorem oraz osoby współpracujące z Administratorem.

 Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w zakresie wymaganym do dokonania zamówienia/zakupu w ramach Akcji promocyjnej oraz realizacji ewentualnego postępowania reklamacyjnego: 1) w celu przeprowadzenia niniejszej Akcji promocyjnej, 2) w celu realizacji obowiązków prawnych Organizatora (np. w zakresie prowadzenia rachunkowości, rozpatrywania reklamacji), 3) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (np. w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego).

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania, przy czym dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń Uczestników wobec Organizatora związanych z realizacją Akcji Promocyjnej, wynikających z Kodeksu cywilnego lub przepisów podatkowych. Po upływie tych terminów dane Uczestników będą usuwane. 

Promocja jest prowadzona za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz sklepu internetowego remark-meble.pl. („Sklep”) 

Promocja dotyczy wszystkich produktów dostępnych w Sklepie internetowym remark-meble.pl oraz w sklepie stacjonarnym.

1.Regulamin Kod rabatowy „REMARK20”

Uczestnik-  Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych), który w Sklepie Organizatora dokona w Okresie Obowiązywania w ramach jednej transakcji zakupu Produktów oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie (,,Uczestnik’’).

 Kod rabatowy upoważnia Uczestnika do zakupu produktów z oferty zamieszczonej na remark-meble.pl lub w sklepie stacjonarnym z rabatem 5% przy dokonaniu zakupu za minimum 500 zł.

Kod rabatowy jest ważny od 18.04. do 09.05. 2020 roku.

Kod rabatowy należy podać w sklepie stacjonarnym lub wpisać dokładnie przepisując jego treść w odpowiednie pole w trakcie składania zamówienia. Niewpisanie kodu w trakcie zamówienia uniemożliwia skorzystanie z rabatu.

Uczestnikowi nie przysługuje wymiana kodu na odpowiadającą mu wartość pieniężną i jest realizowany wyłącznie jako rabat na określoną usługę lub produkt.

Towary, które zostały zakupione w ramach promocji, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych przez sklep.

W przypadku zwrotu towarów zakupionych w ramach promocji, Klient otrzymuje zwrot wartości produktu widniejący na paragonie.

2.Regulamin System poleceń

Uczestnik -osoba polecająca klienta Uczestnikiem Promocji Wkręć się w polecanie może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poleci meble-remark.pl znajomemu oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie (,,Uczestnik’’).

Celem Akcji jest skuteczne pozyskanie nowych klientów zainicjowanych przez  Uczestników akcji promocyjnej Wkręć się w polecanie,  które  to  kontakty  skutkować  będą  zawarciem  przez Organizatora nowych transakcji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

Kupujący  przekazuje za zgodą uczestnika  a. Imię  , b. numer telefonu podczas składania zamówienia w treści wiadomości na remark-meble.pl (Sklep) lub w sklepie stacjonarnym.

Jeżeli transakcja pomiędzy Organizatorem i  Kupującym zakończy się sukcesem. Tzn. Klient zakupi produkty o łącznej wartości minimum 1000zł (kwota na paragonie po 5% obniżce)  w terminie od 18.04. do 09.05. 2020 r, osobie polecającej ( uczestnikowi)  przysługiwać będzie jednorazowo  karta podarunkowa Allegro.

Osoba polecająca otrzyma kartę do 14 dni po sfinalizowaniu transakcji.

Kwota karty podarunkowej Allegro będzie ustalana następująco: za każde wydane 1000zł przez Kupującego osoba Uczestnik otrzymuję kartę podarunkową w kwocie 50zł  

Uczestnikowi nie przysługuje wymiana karty podarunkowej Allegro na odpowiadającą jej wartość pieniężną.

Sposób przekazania karty podarunkowej Allegro będzie ustalany telefonicznie.

Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym wydłużenia bądź skrócenia czasu trwania Akcji promocyjnej. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) będzie opublikowana przez Organizatora na stronie sklepu  internetowego pod adresem: remark-meble.pl. Zmiana zostanie opublikowana z odpowiednim wyprzedzeniem, w każdym razie nie krótszym niż 5-dniowym. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw nabytych przez Klientów na podstawie dotychczasowych postanowień.